Disclaimer

MBR Verzekeringen

De informatie weergegeven op deze website is met grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie. De informatie die wordt verstrekt, dient slechts als indicatie en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij dragen geen aansprakelijkheid voor een ononderbroken werking van deze website of de modules die erin worden gebruikt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de berekeningen die tot stand zijn gekomen op basis van de door de gebruiker verstrekte gegevens.

MBR Verzekeringen, voor hoogwaardige en op maat gemaakte verzekeringsoplossingen.

 Datum: 27-10-1023

Disclaimer

Wij doen ons uiterste best om misbruik te voorkomen. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via deze website worden verzonden.
Externe websites die via links toegankelijk zijn vanaf deze site zijn puur bedoeld ter informatie voor de gebruiker. Wij onderhouden deze sites niet en hebben ze niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden, en wij kunnen niet garanderen dat ze vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle gegevens op deze site, waaronder teksten, afbeeldingen, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsmerken, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van ons of andere betrokken partijen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden om het materiaal op deze site, al dan niet bewerkt, te kopiëren, te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bezoeken en gebruik te maken van de daarop geboden informatie, stemt u in met de bovengenoemde voorwaarden en beperkingen.