Team MBR Verzekeringen

Advies en Bemiddeling in Verzekeringen

MBR Verzekeringen biedt risicoadvies en verzorgt al uw verzekeringen. Wij zorgen ervoor dat uw verzekeringsportefeuille goed onderhouden wordt en blijft aansluiten op de dynamiek van uw bedrijf en de markt. Uiteraard hoort een goede begeleiding bij schades tot onze dienstverlening.

Detachering

Als ondernemer heeft u veel ballen in de lucht te houden. U wordt geacht overal verstand van te hebben. Maar veel zaken leiden feitelijk af van de kernactiviteiten van uw bedrijf. Is een bedrijf groter, dan zijn administratieve, financiële of HR taken vaak belegd bij een werknemer. In sommige bedrijven vormen de werkzaamheden met betrekking tot risico’s en verzekeringen bijna een dagtaak. MBR Verzekeringen biedt de mogelijkheid om voor een bepaald aantal uren per week of per maand een medewerker in uw bedrijf te plaatsen die deze taken van u overneemt. Denk aan het analyseren van de risico’s en de bedrijfsverzekeringen, maar ook aan het opgeven van de naverrekingsgegevens aan uw verzekeraar, het intern doen en begeleiden van schademeldingen, het periodiek indienen van loondoorbetalingskosten bij uw verzuimverzekeraar et cetera. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Maak een vrijblijvende afspraak!

Risicomanagement

Risicomanagement is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en te beheersen. Bij het uitvoeren van een risicomanagement opdracht inventariseren wij risico’s en de gevolgen van de risico’s en verbinden er adviezen voor maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s die uw bedrijf loopt, kunt u deze voorkomen en de eventuele ernstige gevolgen ervan beperken.

Stappenplan Risicomanagement

Ons risicomanagement model kent de volgende stappen:

 • 1
  Identificatie van risico’s
 • 2
  Analyse en beoordeling van risico’s
 • 3
  Analyse van huidige beheersmaatregelen
 • 4

  Advies m.b.t. actieplannen

 • 5

  Advies m.b.t. controle, evaluatie en rapportage

 • 6

  Advies m.b.t. integratie van bevindingen in de besluitvormingsprocessen in uw bedrijf

Een risicomanagement rapport is niet een eindpunt, maar juist een vertrekpunt voor uw organisatie om mee aan de slag te gaan. Een risicomanagementopdracht voeren wij uit op basis van een dienstverleningsovereenkomst waarvoor wij een eenmalige fee in rekening brengen.

Nieuws over verzekeringen en meer…

SAMENWERKINGEN